Câu 8 trang 87 sgk toán 7 tập 2 - Những tam giác nào có trọng tâm đồng th... Dehoctot.com

Câu 8 trang 87 sgk toán 7 tập 2

0 lượt xem | Toán


Những tam giác nào có trọng tâm đồng thời là trực tâm, điểm cách đều ba đỉnh, điểm (nằm trong tam giác) cách đều ba cạnh ?

Hướng dẫn làm bài:

Tam giác có trọng tâm đồng thời là trực tâm, điểm cách đều ba đỉnh, điểm (nằm trong tam giác) cách đều ba cạnh là tam giác đều.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!