Lý thuyết Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân - 1. Giá trị tuyệt đối của một số hữ... Dehoctot.com

Lý thuyết Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

0 lượt xem | Toán


1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x, kí hiệu là |x|, được xác định như sau: 

\(\left | x \right |=\left\{\begin{matrix} x& neu & x \geq 0 \\ -x& neu & x < 0 \end{matrix}\right.\)

2. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Để cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân ta viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính đã biết về phân số Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!