Lý thuyết Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo) - 1. Lũy thừa của một tíchLũy thừa của ... Dehoctot.com

Lý thuyết Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)

0 lượt xem | Toán


1. Lũy thừa của một tích

Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa                                                

\((x.y)^{n}=x^{n}.y^{n}\)

2. Lũy thừa của một thương

Lũy thuừa của một thườn bằng thương các lũy thừa

\((\frac{x}{y})^{n} = \frac{x^{n}}{y^{n}}\)    (y #0)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!