Lý thuyết nhân, chia số hữu tỉ - Với hai số hữu tỉ \(x = \frac{a}{b} , y =... Dehoctot.com

Lý thuyết nhân, chia số hữu tỉ

0 lượt xem | Toán


Với hai số hữu tỉ \(x = \frac{a}{b} , y = \frac{c}{d}\)

1. Nhân hai số hữu tỉ : \(x.y = \frac{a}{b} . \frac{c}{d} =\) \(\frac{a.c}{b.d}\)

2. Chia hai số hữu tỉ: \(x : y = \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a.d}{b.c}\)

3. Chú ý:

- Phép nhân trong Q có các tính chất cơ bản: giao hoán, kết hợp, nhân với 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

- Thương của phép chia x cho y ( y\(\ne\) 0) gọi là tỉ số của x và y, kí hiệu là \(x:y\)                                                                                 Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!