Lý thuyết quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác - ... Dehoctot.com

Lý thuyết quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

0 lượt xem | Toán


A Kiến thức cơ bản

1. Định lý 1

Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn thi lớn hơn

2. Định lý 2

Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.

2. Nhận xét

- Trong tam giác ABC: AC > AB  <=> \(\widehat{B}\)  > \(\widehat{C}\)

- Trong tam giác ABC cân: AB = AC <=> \(\widehat{C}\) = \(\widehat{B}\) 

- Trong tam giác tù ( hoặc là tam giác vuông) cạnh đối diện với góc tù ( hoặc góc vuông là cạnh lớn nhất.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!