Lý thuyết. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh(c.c.c) - Tính chất: Nếu ba cạnh của tam giác này... Dehoctot.com

Lý thuyết. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh(c.c.c)

Toán


Tính chất: Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì  hai tam giác đó bằng nhau.de-hoc-tot-logo Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!


HỌC TỐT đồng hành cùng BúnTV giới thiệu
Tháng Năm Đó Mình Có Cậu - Tập 2