Lý thuyết về đại lượng tỷ lệ thuận - ... Dehoctot.com

Lý thuyết về đại lượng tỷ lệ thuận

0 lượt xem | Toán


1. Công thức.

Hai đại lượng tỷ lệ thuận x và y liên hệ với nhau bởi công thức y = kx, với k là một hằng số khác ), (y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k).

2. Tính chất.

- Tỉ số hai giá trị tương ứng của hai đại lượng tỉ lệ thuận luôn không đổi và bằng hệ số tỉ lệ.

                      \( \frac{y_{1}}{x_{1}}= \frac{y_{2}}{x_{2}}= \frac{y_{3}}{x_{3}}\) = ....= k

- TÍố hai hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của địa lượng kia.

                       \( \frac{y_{1}}{y_{2}}= \frac{x_{1}}{x_{2}}; \frac{y_{1}}{y_{3}}= \frac{x_{1}}{x_{3}}\)

 


Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!