Lý thuyết về: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai. - ... Dehoctot.com

Lý thuyết về: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai.

0 lượt xem | Toán


Lý thuyết về: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai.

Kiến thức cơ bản

1. Số vô tỉ

Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I.

2. Khái niệm về căn bậc hai

a) Định nghĩa: Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho \(x^{2}=a.\)

b) Tính chất: Với hai số dương bất kì a và b.

  • Nếu a=b thì \(\sqrt{a}=\sqrt{b}\);
  • Nếu a < b thì  \(\sqrt{a}<\sqrt{b}\).


Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!