Bài 10.2 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Người ta quy ước mỗi vạch ngang giữa h... Dehoctot.com

Bài 10.2 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

0 lượt xem | Hóa học


Người ta quy ước mỗi vạch ngang giữa hai kí hiệu biểu thị một hoá trị của mỗi bên nguyên tử. Cho biết sơ đồ công thức của hợp chất giữa nguyên tố X, Y với H và O như sau :

H-X-H ;  X = O ;   H-Y

a )Xác định hoá trị của X và Y.

b) Viết sơ đồ công thức của hợp chất giữa hai nguyên tố Y và O, giữa hai nguyên tố X và Y.

Trả lời

a) X hoá trị II, Y hoá trị I

b) Y - O - Y, Y - X - Y.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!