Bài 10.4 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... Dehoctot.com

Bài 10.4 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

27 lượt xem | Hóa học


Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong công thức hoá học của các hợp chất sau, cho biết s hoá trị II :

K2S ; MgS ; Cr2S3 ; CS2.

Trả lời

Gợi ý làm hai bài tập 10.4 và 10.5 bằng cách tính nhẩm theo

a = {{y \times b} \over x}

K hoá trị I, Mg hoá trị II, Cr hoá trị III, C hoá trị IV.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!