Bài 16.3 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... Dehoctot.com

Bài 16.3 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

17 lượt xem | Hóa học


Yêu cầu làm như bài tập 16.2, theo sơ đồ của các phản ứng sau :

a)KCIO3 -----> KCl + O2 ;

b) NaNO3 ------> NaNO2 + O2

Giải

a) \(2KCl{O_3} \to 2KCl + 3{O_2}\)

Số phân tử \(KCl{O_3} \) : số phân tử KCl : số phân tử \(O_2\) =2:2:3

b) \(2NaN{O_3} \to NaN{O_2} + {O_2}\)

Số phân tử \(NaN{O_3}\) : số phân tử \(NaN{O_2}\) : số phân tử \(O_2\) =2:2:1

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!