Bài 18.2 Trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số mol ph... Dehoctot.com

Bài 18.2 Trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

17 lượt xem | Hóa học


Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử của những lượng chất sau :

a) 0,6 N nguyên tử O ;      1,8 N phân tử N2 ;             0,9 N nguyên tử H ;

1,5N phân tử H2 ;             0,15 N phân tử O2 ;           0,05 N nguyên tử C.

b) 24.1023 phân tử H2O ;                  1,44.1023 phân tử CO2 ;

  0,66.1023 phân tử C12H22O11  (đường).

Giải

Đáp số :

a) 0,6 mol nguyên tử O ;      1,8 mol phân tử N2 ;      0,9 mol nguyên tử H ;

1,5 mol phân tử H2 ;            0,15 mol phân tử O2 ;    0,05 mol nguyên tử C.

b) 4 mol phân tử H2O ;                   0,24 mol phân tử CO2 ;

0,11 mol phân tử C12H12O11.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!