Bài 18.4 Trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Hãy tìm thể tích của những lượng khí ... Dehoctot.com

Bài 18.4 Trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

0 lượt xem | Hóa học


Hãy tìm thể tích của những lượng khí sau ở đktc :

a)0,05 mol phân tử O2 ; 0,15 mol phân tử H2 ; 14 mol phân tử CO2.

b)Hỗn hợp khí gồm có : 0,75 mol CO2 ; 0,25 mol No và 0,5 mol O2.

c)0,02 mol của mỗi chất khí . CO, CO2, H2, O2.

Giải

Thể tích của các khí ở đktc :

a)0,05 mol phân tử O2 có V = 22,4 x 0,05 = 1,12 (lít).

0,15 mol phân tử H2 có V = 22,4 x 0,15 = 3,36 (lít)

 14 mol phân tử CO2 có V = 22,4 x 14 = 313,6 (lít).

b) Thể tích của hỗn hợp khí:

V = 22,4 x (0,75 + 0,25 + 0,5) = 33,6 (lít).

c)Ở đktc, 0,02 mol của các chất khí đều có thể tích bằng nhau là :

VCO= V CO2= V H2=V O2 = 22,4 x 0,02 = 0,448 (lít).

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!