Bài 21.2 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Biết 4 g thuỷ ngân (Hg) kết hợp với clo... Dehoctot.com

Bài 21.2 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

15 lượt xem | Hóa học


Biết 4 g thuỷ ngân (Hg) kết hợp với clo tạo ra 5,42 g thuỷ ngân clorua. Em hãy cho biết công thức hoá học đơn giản của thuỷ ngân clorua. Cho biết NTK của Hg = 200.

Giải

Số mol nguyên tử Hg tham gia phản ứng : \({4 \over {200}} = 0,02(mol)\) .

Số gam clo tham gia phản ứng với Hg : 5,42 - 4 = 1,42 (g).

Số mol nguyên tử Cl kết hợp với Hg : \({{1,42} \over {35,5}} = 0,04(mol)\) .

Như vậy : 0,02 mol nguyên tử Hg kết hợp với 0,04 mol nguyên tử Cl. Suy ra : 1 nguyên tử Hg kết hợp với 2 nguyên tử Cl. Công thức hoá học đơn giản của thuỷ ngân clorua là : HgCl2.


Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!