Bài 21.4 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Một hợp chất khí có thành phần phần t... Dehoctot.com

Bài 21.4 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

17 lượt xem | Hóa học


Một hợp chất khí có thành phần phần trăm theo khối lượng là 82,35% N và 17,65% H. Em hãy cho biết:

a)Công thức hoá học của hợp chất. Biết hợp chất này có tỉ khối đối với khí hiđro là 8,5.

b)Số mol nguyên tử của các nguyên tố có trong 0,5 mol hợp chất.

Giải

a) Khối lượng mol của hợp chất là : 8,5 x 2 = 17 (g/mol)

Khối lượng của nitơ trong 1 mol hợp chất là :  \({{17 \times 82,35} \over {100}} \approx 14(g)\)  ứng với số mol nguyên tử N là \({{14} \over {14}} = 1(mol)\) .

Khối lượng của hidro có trong 1 mol hợp chất là : \({{17 \times 17,65} \over {100}} \approx 3(g)\) ứng với số mol nguyên tử H là \({3 \over 1} = 3(mol)\). Như vậy trong 1 mol phân tử hợp chất có chứa 1 mol nguyên tử N và 3 mol nguyên tử H. Công thức hoá học của hợp chất là NH3 (có tên là amoniac).

b) Trong 0,5 mol NH3 có : 0,5 mol nguyên tử N và 0,5 x 3 = 1,5 (mol) nguyên tử H.


Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!