Bài 21.5 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Phân đạm urê có công thức hoá học là ... Dehoctot.com

Bài 21.5 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

0 lượt xem | Hóa học


Phân đạm urê có công thức hoá học là CO(NH2)2- Hãy xác định:

a) Khối lượng mol phân tử của urê.

b) Thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố trong phân đạm urê.

c) Trong 2 mol phân tử urê có bao nhiêu mol nguyên tử của mỗi nguyên tố.

Giải

a) Khối lượng mol phân tử CO(NH2)là : 12+16+3(14+2)=60(g/mol)

b) Thành phần phần trăm các nguyên tố trong ure :

\(\% {m_C} = {{12 \times 100\% } \over {60}} = 20\% ;\% {m_O} = {{16 \times 100\% } \over {60}} \approx 26,7\%  \)

\(\% {m_N} = {{14 \times 2 \times 100\% } \over {60}} \approx 46,7\% ;\% {m_H} = 6,6\% \)

c) Trong 2 mol phân tử CO(NH2)2  có 2x1=2 (mol) nguyên tử C; 2x1=2(mol) nguyên tử O; 2x2=4(mol) nguyên tử N và 2x4=8(mol) nguyên tử H.Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!