Bài 24.9 Trang 33 Sách bài tập (SBT) Hóa hóa 8 - ... Dehoctot.com

Bài 24.9 Trang 33 Sách bài tập (SBT) Hóa hóa 8

0 lượt xem | Hóa học


a) Cần bao nhiêu gam oxi để đốt cháy hoàn toàn 5 mol cacbon ? 5 mol lưu huỳnh ?

b) Trong giờ thực hành thí nghiệm, một em học sinh đốt cháy 3,2 g lưu huỳnh trong 1,12 lít oxi (đktc). Vậy theo em lưu huỳnh cháy hết hay còn dư ?

Giải

a) \(C + {O_2} \to C{O_2}\)

5 mol\( \to \)5 mol

Khối lượng oxi để đốt cháy 5 mol cacbon là : 5x32=160(g).

\(S + {O_2} \to S{O_2}\)

5 mol\( \to \)5 mol

Khối lượng oxi để đốt cháy 5 mol lưu huỳnh là : 5x32=160(g).

b) Số mol lưu huỳnh: \({{3,2} \over {32}} = 0,1(mol)\)

Số mol oxi: \({{1,12} \over {22,4}} = 0,05(mol)\)

\(S + \,\,\,\,\,\,\,{O_2} \to \,\,\,\,\,\,\,S{O_2}\)

1 mol    1mol

0,05mol\( \leftarrow \)o,05mol

Theo phương trình trên ta nhận thấy lưu huỳnh còn dư:

0,1-0,05=0,05(mol)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!