Bài 25.1 Trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... Dehoctot.com

Bài 25.1 Trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

18 lượt xem | Hóa học


Trong các công thức hoá học sau, công thức nào là công thức của oxit: SO2, CH4O, CO2, NaOH, P2O5, Fe3O4, Al2O3 ?

Giải

Công thức của oxit là : SO2, SO2, P2O5, Fe3O4, Al2O3.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!