Bài 26.2 Trang 35 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Dãy gồm các chất thuộc loại oxit bazơ l... Dehoctot.com

Bài 26.2 Trang 35 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

0 lượt xem | Hóa học


Dãy gồm các chất thuộc loại oxit bazơ là :

A. FeO, CaO, CO2, NO2.                   B. CaO, K2O, MgO, Fe2O3.

c. CaO, NO2, P2O5, MgO.                 D. CuO, Mn2O3, CO2, SO3.

Giải

Phương án đúng là : Đáp án B

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!