Bài 26.5 Trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Hãy viết các phương trình hoá học điề... Dehoctot.com

Bài 26.5 Trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

21 lượt xem | Hóa học


Hãy viết các phương trình hoá học điều chế 3 oxi

Giải

Phương trình hóa học điều chế 3 oxit:

\(S + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow S{O_2}\)

\(2S{O_2} + {O_2}\buildrel {{t^o},xt} \over\longrightarrow 2S{O_3}\)

\(2Zn + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2ZnO\)

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!