Bài 26.6 Trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Lập công thức các bazơ ứng với các oxi... Dehoctot.com

Bài 26.6 Trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

0 lượt xem | Hóa học


Lập công thức các bazơ ứng với các oxit sau đây :

CuO, FeO, Na2O, BaO, Fe2O3, MgO.

Giải

CuO tương ứng với bazơ Cu(OH)2 ; Fe2O3 tương ứng với bazơ Fe(OH)3;

FeO tương ứng với bazơ Fe(OH)2 ;

Na2O tương ứng với bazơ NaOH ; MgO tương ứng với bazơ Mg(OH)2 ;

BaO tương ứng với bazơ Ba(OH)2.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!