Bài 26.8 Trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Khu mỏ sắt ở Trại Cau (Thái Nguyên) có ... Dehoctot.com

Bài 26.8 Trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

0 lượt xem | Hóa học


Khu mỏ sắt ở Trại Cau (Thái Nguyên) có một loại quặng sắt (thành phần chính là Fe2O3). Khi phân tích một mẫu quặng này, người ta nhận thấy có 2,8 g sắt. Trong mẫu quặng trên, khối lượng sắt(III) oxit Fe2O3  ứng với hàm lượng sắt nói trên là

A. 6 g.               B. 8 g.

C. 4 g.               D. 3 g

Giải

Phương án đúng là : Đáp án CĐã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!