Bài 26.9 Trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Tỉ lệ khối lượng của nitơ và oxi tron... Dehoctot.com

Bài 26.9 Trang 36 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

12 lượt xem | Hóa học


Tỉ lệ khối lượng của nitơ và oxi trong một oxit của nitơ là 7 : 20. Công thức của oxit là

A. N2O.                        B. N2O3.

C.NO2.                         D. N2O5.

Giải

Phương án đúng là : Đáp án D

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!