Bài 2.7 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Câu sau đây có hai ý nói về nước cất ... Dehoctot.com

Bài 2.7 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

19 lượt xem | Hóa học


Câu sau đây có hai ý nói về nước cất : "Nước cất là chất tinh khiết, sôi ở 102°C".

Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau :

A. Cả hai ý đều đúng.

B. Cả hai ý đều sai

C. Ý 1 đúng, ý 2 sai

D. Ý 1 sai, ý 2 đúng

Trả lời 

Chọn C ( vì nước cất sôi ở 100°C).

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!