Bài 31.4 Trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... Dehoctot.com

Bài 31.4 Trang 43 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

13 lượt xem | Hóa học


Hỗn hợp khí H2 và khí O2 khi cháy lại gây tiếng nổ vì

A. hiđro cháy mãnh liệt trong oxi.

B. phản ứng này toả nhiều nhiệtỄ

C. thể tích nước mới tạo thành bị dãn nở đột ngôt, gây ra sư chấn đông không khí, đo là tiếng nổ mà ta nghe được.

D. hiđro và oxi là hai chất khí, nên khi cháy gây tiếng nổ.

Trả lời 

Phương án C

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!