Bài 32.2 Trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Thực hiện các thí nghiệm sau :(1) Sục kh... Dehoctot.com

Bài 32.2 Trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

14 lượt xem | Hóa học


Thực hiện các thí nghiệm sau :

(1) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2.

(2) Cho khí CO qua sắt(III) oxit nung nóng.

(3) Đốt cháy Mg trong bình đựng khí CO2.

(4) Đốt cháy Fe trong bình đựng khí Cl2.

(5) Sục khí SO2vào dung dịch NaOH.

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là

A. 3.                       B. 4                       C. 5.                     D. 2.

Trả lời  

Phương án A. Đó là các thí nghiệm (2), (3), (4).

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!