Bài 33.1 Trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Cho các phản ứng hoá học sau : Cu + 2Ag... Dehoctot.com

Bài 33.1 Trang 46 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

13 lượt xem | Hóa học


Cho các phản ứng hoá học sau :

Cu + 2AgNO3 \( \to \) Cu(NO3)2 + 2Ag \( \downarrow \)

Na2O + H2O \( \to \) 2NaOH

Fe + 2HCl \( \to \) FeCl2 + H2 \( \uparrow \)

CuO + 2HCl \( \to \)CuCI2 + H2O

2Al + 3H2SO4 \( \to \) Al2(SO4)3 + 3H2 \( \uparrow \)

Mg + CuCl2 \( \to \) MgCl2 + Cu \( \downarrow \)

CaO + CO2 \( \to \) CaCO3

HCl + NaOH \( \to \) NaCl + H2O

SỐ phản ứng thuộc loại phản ứng thế là

A. 3.         B. 4.        C. 5.             D. 6

Trả lời          

Phương án B. Đó là các phản ứng (1), (3), (5), (6).

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!