Bài 33.8 Trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Cho 6,5 g kẽm vào bình dung dịch chứa 0,25... Dehoctot.com

Bài 33.8 Trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

22 lượt xem | Hóa học


Cho 6,5 g kẽm vào bình dung dịch chứa 0,25 mol axit clohiđric.

a) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.

b) Sau phản ứng còn dư chất nào ? Khối lượng là bao nhiêu gam ?

Trả lời        

\({n_{Zn}} = {{6,5} \over {65}} = 0,1(mol);{n_{HCl}} = 0,25(mol)\)

a) Phương trình hóa học :

\(Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2} \uparrow \)

1 mol   2 mol                          1 mol

0,1 mol 0,2 mol                    0,1 mol

\({V_{{H_2}}}\) thu được: 0,1 x 22,4 = 2,24(lít)  \(

b) Chất dư là HCl:

Theo phương trình hóa học trên, số mol và khối lượng HCl dư là:

 \({n_{HCl}} = 0,25 - 0,2 = 0,05(mol)\)

\({m_{HCl}} = 0,05 \times 36,5 = 1,825(g)\) .

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!