Bài 36.1 Trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Cho các oxit: CaO ; Al2O3 ; N2O5, CuO ; Na2O ; Ba... Dehoctot.com

Bài 36.1 Trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

13 lượt xem | Hóa học


Cho các oxit: CaO ; Al2O3 ; N2O5, CuO ; Na2O ; BaO ; MgO ; P2O5 ; Fe3O4 ; K2O. Số oxit tác dụng với nước tạo ra bazơ tương ứng là

A. 3.                            B. 4.                        C. 5.                                   D. 2.

Trả lời                

Phương án B.

Đó là các oxit CaO, Na2O,  BaO; K2O.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!