Bài 36.9 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... Dehoctot.com

Bài 36.9 Trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

10 lượt xem | Hóa học


Viết phương trình hoá học biểu diễn các biến hoá sau và cho biết mỗi phản ứng thuộc loại phản ứng nào.

a) \(K \to {K_2}O \to KOH\)

b) \(P \to {P_2}{O_5} \to {H_3}P{O_4}\)

 

Trả lời           

a)   \(4K + {O_2} \to 2{K_2}O\)  : Phản ứng hóa hợp

 \({K_2}O + {H_2}O \to 2KOH\)  :   Phản ứng hóa hợp

b) \(4P + 5{O_2} \to 2{P_2}{O_5}\) :   Phản ứng hóa hợp 

 \({P_2}{O_5} + 3{H_2}O \to 2{H_3}P{O_4}\) : Phản ứng hóa hợp

c) \(2Na + 2{H_2}O \to 2NaOH + {H_2} \uparrow \) :     Phản ứng thế

\(4Na + {O_2} \to 2N{a_2}O\) :      Phản ứng hóa hợp 

\(N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\) : Phản ứng hóa hợp

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!