Bài 37.3 Trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Có 3 chất rắn là Cu, Al, CuO đựng riêng ... Dehoctot.com

Bài 37.3 Trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

0 lượt xem | Hóa học


Có 3 chất rắn là Cu, Al, CuO đựng riêng biệt trong 3 lọ bị mất nhãn. Để nhận biết 3 chất rắn trên, ta dùng thuốc thử là

A. dung dịch NaOH.            B. dung dịch CuSO4.

C. dung dịch HCl.               D. khí H2.

Trả lời            

Phương án C.

Khi cho từng chất tác dụng với dung dịch HCl :

- Chất không tác dụng (không tan) là Cu.

- Chất tan, cho khí bay ra là Al : \(2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2} \uparrow \)

- Chất tan nhưng không có khí thoát ra và tạo thành dung dịch màu xanh là CuO :

\(CuO + 2HCl \to CuC{l_2} + {H_2}O\)

 

 

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!