Bài 37.7 Trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Cho biết gốc axit và tính hoá trị của g... Dehoctot.com

Bài 37.7 Trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

14 lượt xem | Hóa học


Cho biết gốc axit và tính hoá trị của gốc axit trong các axit sau : H2S, HNO3, H2SO4,H2SiO3, H3PO4.

Trả lời                

H2S : gốc axit là S có hoá trị II.

HNO3 : gốc axit là NO3 có hoá trị I

H2SO4 : gốc axit là SO4 có hoá trị II

H2SiO3 : gốc axit là SiO3 có hoá trị II.

H3PO4 : gốc axit là PO4 có hoá trị III.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!