Bài 37.9 Trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Viết phương trình hoá học biểu diễn nh... Dehoctot.com

Bài 37.9 Trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

15 lượt xem | Hóa học


Viết phương trình hoá học biểu diễn những chuyển hoả sau :

a) \(Ca \to CaO \to Ca{(OH)_2}\)

b) \(Ca \to Ca{(OH)_2}\)

Trả lời             

 Phương trình hóa học biểu diễn những biến hóa là:

a) \(2Ca + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2CaO;CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)

b) \(Ca + 2{H_2}O \to Ca{(OH)_2} + {H_2} \uparrow \)

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!