Bài 38.1 Trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... Dehoctot.com

Bài 38.1 Trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

14 lượt xem | Hóa học


a) Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau :

(1) Lưu huỳnh đioxit + nước ;             (4) Kẽm + axit suníuric (loãng);

(2) Sắt(III) oxit + hiđro ;                    (5) Canxi oxit + nước.

(3) Kẽm + dung dịch muối đồng(II) suníat;

b) Các loại phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào ?

Trả lời               

a) Các phương trình hóa học:

\((1)S{O_2} + {H_2}O \to {H_2}S{O_3}\)

\((2)F{e_2}{O_3} + 3{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + 3{H_2}O\)

\((3)Zn + CuS{O_4} \to ZnS{O_4} + Cu\)

\((4)Zn + {H_2}S{O_4} \to ZnS{O_4} + {H_2} \uparrow \)

\((5)CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\)

b) - Phản ứng hóa hợp là các phản ứng : (1); (5).

- Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng : (2).

- Phản ứng thế là các phản ứng: (3), (4).

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!