Bài 42.1 Trang 57 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... Dehoctot.com

Bài 42.1 Trang 57 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

11 lượt xem | Hóa học


Hãy chọn câu trả lời đúng nhất và chỉ ra chỗ sai của câu trả lời không đúng sau đây :

a) Nồng độ phần trăm của dung dịch cho biết:

1.Số gam chất tan trong 100 g dung môi.

2.Số gam chẵất tan trong 100 g dung dịch.

3.Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch.

4.Số gam chất tan trong 1 lít dung môi.

5.Số gam chất tan trong một lượng dung dịch xác định.

b) Nồng độ moi của dung dịch cho biết:

1.Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch.

2.Số mol chất tan trong 1 lít dung dịch.

3.Số mol chất tan trong 1 lít dung môi.

4.Số gam chất tan trong 1 lít dung môiẳ

5.Số mol chất tan trong một thể tích xác định dung dịch.

Trả lời         

a) Câu trả lời đúng là (2).

- Chỗ sai của các câu là :

(1) : Dung môi ;

(3) : 1 lít dung dịch ;

(4) : 1 lít dung môi ;

(5) : Một lượng dung dịch xác định,

b) Câu trả lời đúng là (2).

- Chỗ sai của các câu là :

(1) : Gam ;

(3) : Dung môi ;

(4) : Gam, dung môi ;

(5) : Thể tích xác định.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!