Bài 42.5 Trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Một dung dịch CuSO4 có khối lượng riêng... Dehoctot.com

Bài 42.5 Trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

0 lượt xem | Hóa học


Một dung dịch CuSO4 có khối lượng riêng là 1,206 g/ml. Khi cô cạn 165,84 ml dung dịch này người ta thu được 36 g CuSO4. Hãy xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 đã dùng.

Trả lời                 

Nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 :

- Khối lượng của dung dịch CuSO4 ban đầu :

\({m_{{\rm{dd}}}} = 1,206 \times 165,84 \approx 200(g)\)

- Nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 ban đầu là 

\(C\%  = {{100\%  \times 36} \over {200}} = 18\% \)Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!