Bài 4.3 trang 5 Sách bài tập (SBT) hóa học 8 - Cho biết sơ đồ một số nguyên tử sau... Dehoctot.com

Bài 4.3 trang 5 Sách bài tập (SBT) hóa học 8

30 lượt xem | Hóa học


Cho biết sơ đồ một số nguyên tử sau :

Hãy chỉ ra số proton trong hạt nhân, số electron trong nguyên tử, số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.

Trả lời 

(Lập bảng như trong $GK)

Nguyên tử

Số p trong hạt nhân

Số e trong nguyên tử

Số lớp electron

Sô e lớp ngoài cùng

Nitơ

7

7

2

5

Neon

10

10

2

8

Silic

14

14

3

4

Kali

19

19

4

1

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!