Bài 43.2 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Từ dung dịch NaCl 1M, hãy trình bày cách p... Dehoctot.com

Bài 43.2 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

14 lượt xem | Hóa học


Từ dung dịch NaCl 1M, hãy trình bày cách pha chế 250 ml dung dịch NaCl 0,2M.

Trả lời               

Pha chế 250 ml dung dịch NaCl 0,2M :

- Phần tính toán :

+ Tìm số mol NaCl có trong dung dịch cần pha chế :

\({n_{NaCl}} = {{0,2 \times 250} \over {1000}} = 0,05(mol)\)

+ Tìm thể tích dung dịch NaCl 1M trong đó có hoà tan 0,05 mol NaCl 

\({V_{{\rm{dd}}}} = {{1000 \times 0,05} \over 1} = 50(ml)\)

-Phần pha chế :

+ Đong lấy 50 ml dung dịch NaCl 1M cho vào bình tam giác.

+ Thêm dần dần nước cất vào bình cho đủ 250 ml. Lắc đểu, ta được 250 ml dung dịch NaCl 0,2M cần pha chế.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!