Bài 43.3 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Hãy trình bày cách pha chế  50 ml dung dị... Dehoctot.com

Bài 43.3 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

16 lượt xem | Hóa học


Hãy trình bày cách pha chế  50 ml dung dịch HNO3 0,25M bằng cách pha loãng dung dịch HNO3 5M có sẵn.

Trả lời                

Tính toán và pha chế tương tự các bài tập 43.1, 43.2 ở trên.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!