Bài 43.5 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - a) 250 ml dung dịch có nồng độ 0,1 M của... Dehoctot.com

Bài 43.5 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

14 lượt xem | Hóa học


a) 250 ml dung dịch có nồng độ 0,1 M của những chất sau':

- NaCl ;

- KNO3 ;

- CuSO4.

b) 200 g dung dịch có nồng độ 10% của mỗi chất nói trên.

 Trả lời               

a) Cách tính toán và pha chế các dung dịch tương tự các bài tập 43.1,43.2 ở trên.

b) Cách tính toán và pha chế các dung dịch tương tự bài tập 43.4 ở trên.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!