Bài 5.5 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Hai nguyên tử magie nặng bằng mấy nguyên... Dehoctot.com

Bài 5.5 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

30 lượt xem | Hóa học


Hai nguyên tử magie nặng bằng mấy nguyên tử oxi ?

Trả lời

Khối lượng của hai nguyên tử magie bằng :

2 X 24 = 48 (đvC)

Số nguyên tử oxi nặng bằng hai nguyên tử magie là :

48.: 16 = 3

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!