Bài 5.6 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - Biết rằng bốn nguyên tử magie nặng bằ... Dehoctot.com

Bài 5.6 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

26 lượt xem | Hóa học


Biết rằng bốn nguyên tử magie nặng bằng ba nguyên tử nguyên tố X.

Hãy viết tên và kí hiệu hoá học của nguyên tố X

Trả lời

Khối lượng của bốn nguyên tử magie bằng :

4 X 24 = 96 (đvC)

Nguyên tử khối của nguyên tố X bằng :

96 : 3 = 32 (đvC)

X là S, lưu huỳnh.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!