Bài 6.7 trang 9 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - a) Khi hoà tan đường vào nước, vì sao kh... Dehoctot.com

Bài 6.7 trang 9 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

25 lượt xem | Hóa học


a) Khi hoà tan đường vào nước, vì sao không nhìn thấy đường nữa ?

b) Hỗn hợp nước đường (hay dung dịch đường) gồm những loại phân tử nào ?

Trả lời

a) Khi tan trong nước, đường bị chia nhỏ thành phân tử và trộn lẫn cùng phân tử nước.

b) Hỗn hợp nước đường gồm hai loai phân tử là phân tử nước và phân tử đường.

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!