Bài 8.1 trang 9 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 - ... Dehoctot.com

Bài 8.1 trang 9 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

29 lượt xem | Hóa học


Cho biết sơ đồ nguyên tử một số nguyên tố như sau :

Hãy viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của mỗi nguyên tố (xem bảng 1, phần phụ lục).

Trả lời 

8.1. Từ sơ đồ nguyên tử ta biết được

 

Nguyên tử

Sốp trong hạt nhân

 

(a)

11

 

(b)

3

 

 (c)

8

 

(d)

17

 

(e)

9

 

(f)

16

 

(g)

19

 

 

Theo bảng 1, viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của mỗi nguyên tố, thí dụ

 

 

 

 

Nguyên tử (a) : tên nguyên tố natri, kí hiệu hoá học Na, nguyên tử khối 23.

 

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!