Để học tốt Giáo dục công dân lớp 9 - Giải bài tập Giáo dục công dân lớp 9 - Hướng dẫn giải sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 9 - Dehoctot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 9 - Sách giáo khoa lớp 9 - Giáo dục công dân lớp 9
Bài 3: Dân chủ và kỷ luật
Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!