Để học tốt Hóa học lớp 9 - Giải bài tập Hóa học lớp 9 - Hướng dẫn giải sách giáo khoa Hóa học lớp 9 - Dehoctot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 9 - Sách giáo khoa lớp 9 - Hóa học lớp 9
CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối

CHƯƠNG 2: KIM LOẠI

Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt

CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Bài 43. Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME

Bài 49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Bài 55. Thực hành: Tính chất của gluxit

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!