Bài 3 trang 5 Sách bài tập (SBT) GDCD 9 - Bài 3: Theo em, chí công vô tư có ý nghĩa... DeHocTot.com

Bài 3 trang 5 Sách bài tập (SBT) GDCD 9

Giáo dục công dân


Bài 3: Theo em, chí công vô tư có ý nghĩa gì ? Vì sao người có phẩm chất chí công vô tư lại được mọi người yêu quý, tin cậy ?

Trả lời

Chí công vô tư có ý nghĩa: 

- Chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể và XH.

- Góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

- Người có phầm chất chí công vô tư sẽ được mọi người tin cậy và quý mến.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay