Để học tốt Sinh học lớp 9 - Giải bài tập Sinh học lớp 9 - Hướng dẫn giải sách giáo khoa Sinh học lớp 9 - Dehoctot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 9 - Sách giáo khoa lớp 9 - Sinh học lớp 9
DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Bài 6: Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại

CHƯƠNG II: NHIỄM SẮC THỂ

Bài 14: Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

Bài 20: Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN

CHƯƠNG IV: BIẾN DỊ

Bài 26: Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến

Bài 27: Thực hành: Quan sát thường biến

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn

Bài 39: Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Bài 45-46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

CHƯƠNG II: HỆ SINH THÁI

Bài 51-52: Thực hành: Hệ sinh thái

CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

Bài 56- 57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bài 62: Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!