Để học tốt Toán lớp 9 - Giải bài tập Toán lớp 9 - Hướng dẫn giải sách giáo khoa Toán lớp 9 - Dehoctot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 9 - Sách giáo khoa lớp 9 - Toán lớp 9
PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 1
Chương I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA
Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT
PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 1
Chương I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Bài 5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời

Chương II. ĐƯỜNG TRÒN
PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 9 TẬP 2
Chương III - HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Chương IV - HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN
PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 9 TẬP 2
Chương III - GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN
Chương IV - HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU
BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 9

Đã có app DeHocTot trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé!