Để học tốt Toán lớp 1 - Giải bài tập Toán lớp 1 - Hướng dẫn giải sách giáo khoa Toán lớp 1 - DeHocTot.com

Mục lục - Để học tốt lớp 1 - Sách giáo khoa lớp 1 - Toán lớp 1


1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC

Luyện tập về hình tam giác

Luyện tập về các số 1, 2, 3

Luyện tập về dấu lớn hơn, nhỏ hơn

Luyện tập về dấu lớn hơn, nhỏ hơn và dấu bằng

Luyện tập chung về các dấu lớn hơn, nhỏ hơn và dấu bằng

2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 4

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5

Luyện tập số 0 trong phép cộng

Luyện tập chung số 0 trong phép cộng

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 3

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 4

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 5

Luyện tập chung số 0 trong phép trừ

Luyện tập chung số 0 trong phép trừ (tiếp theo)

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 6

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8

Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9

Phép cộng trong phạm vi 10

Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10

Luyện tập phép trừ trong phạm vi 10

Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Luyện tập bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

3. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN

Mười một, mười hai

Mười ba, mười bốn, mười lăm

Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

Luyện tập phép cộng dạng 14+3

Luyện tập phép trừ dạng 17-3

Xăng- ti-mét khối. Đo độ dài

Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

Các số có hai chữ số (tiếp theo)

Bảng các số từ 1 đến 100

Luyện tập chung trang 152

4. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100

Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)

Các ngày trong tuần lễ

Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Ôn tập : các số đến 10 (tiếp theo)

Ôn tập : các số đến 10 trang 172

Ôn tập : các số đến 10 trang 173

Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Ôn tập : các số đến 100 trang 175

Ôn tập : các số đến 100 trang 176

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.